آخرین تحلیل‌ها

اتصالات پیچی

امروزه استفاده از سازه های پیچ و مهره (اتصالات پیچی) در صنعت به نحو چشمگیری افزایش یافته است. به طوری که این سازه‌ها در گذشته فقط شامل سوله‌های صنعتی و مجتمع‌های پتروشیمی در صنایع نفت و گاز می شد هم اکنون کاربرد این سازه ها در ساختمانهای مسکونی ، اداری و تجاری که در شهرها […]

جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگراممشاهده صفحه